Nasza oferta

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą

 • Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna150 zł
 • Konsultacja specjalistyczna foniatryczna200 zł
 • Konsultacja neurologiczna150 zł
 • Badanie słuchu0 zł
 • VNG100 zł
 • Otoemisje akustyczne50 zł
 • VEMP100 zł
 • Videlolaryngostroboskopia50 zł
 • Posturografia100 zł
 • Konsultacja specjalistyczna audiologiczna200 zł
 • Konsultacja okulistyczna150 zł
 • Tympanometria szerokopasmowa150 zł
 • Tympanometria50 zł
 • Badanie potencjałów wyższych pięter OUN150 zł
 • Badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu100 zł
 • vHIT50 zł
 • Mikrootoskopia50 zł
 • Konsultacja otoneurologiczna250 zł
 • Pakiet łączony10% za każde badanie
 • Konsultacja audiologiczno- foniatryczno - laryngologiczna samodzielnego pracownika nauki - profesor/docent200 zł
 • Konsultacja audiologiczno- foniatryczno - laryngologiczna samodzielnego pracownika nauki z oceną wyników badań300 zł